streekgerechten Friesland/FryslÔn


homeDe twee advocaten
Sagen van Roodeklif en Kreil
Wonder te Lidlum

Sipelsop (Friese uiensoep)
fraaie tekst over de herkomst van de uiensoep


Smakelijk, dominee!
lachen om de dominee ...


recepten-index

streekgerechten Flevoland en IJsselstreek

---------------------------------------------

Belangrijkste bron: 'De welkokende Vriesche Keukenmeid'
ISBN 90-330-2501-9
- recepten, artikelen, teksten uit de 18e eeuwse uitgave, komische tekeningen -
Jammer dat het slechts 136 pagina's bevat ...
Inmiddels ben ik ook in het bezit van een oudere versie van het boek, een speciale editie ter gelegenheid van de honderdjarige Koopmans Meelfabrieken te Leeuwarden (1876-1976).
De boeken zijn qua inhoud identiek (zowel tekst als illustraties), vreemd dat in de nieuwere versie (die met ISBN-nummer) nergens verwezen wordt naar de speciale Koopmans-editie en dat men doet voorkomen alsof het de eerste 'curieuze heruitgave' is van de originele 18e eeuwse 'Welkokende Vriesche Keukenmeid'.

Aldfrysk winteriten, nijmoadrich
Oudfriese winterpot, aangepast

Aldjiersmiel
Oudejaarsgerecht

Berkeapster lammebout
Lamsbout Oldeberkoop

Bosters mei in gr˙ske
Stuiters

Brune baltsjes
Bruine (soep)balletjes

Dokkumer beantsjebrij
Dokkumer bruine bonensoep

Feestmiel fan pikelfleis
Feestmaal van pekelvlees

Fiskbaltsjes
Visballetjes

Gimber gr˘tkoekjes
Gruttenkoekjes met gember

Heamiel
Hooiersmaal

Hite wigge
Heetwegge (Oudejaarsgebak)

Koal mei nageltsiis
Kool met Friese nagelkaas

Ljouwerter krystsop
Leeuwarder kerstsoep

Nije hjerrings mei spekstip
Haring met speksaus

Nijjiers- of knypkoekjes
Nieuwjaarswafels of knijpertjes

Optuge boerekoal
Aangeklede boerenkool

Pot-iten fan Tsjerk Hiddes
Friese admiraalskost

Potsjekoeke yn 'e fleispanne
Potjekoek in de vleespan

Sneinsb˘lle
Zondagsbrood

Sűkerb˘lle
Suikerbrood

Sűkerswiet
Suikerpofjes

Sweachster skinkebakt
Hamschotel uit Beetsterzwaag

Snorrepotsje
Snorrepotje

Sűpenbrij foar de snein
Karnemelksepap voor de zondag

Tsiisflitters
Kaasflensjes

Warkumer skiere ielsop
Workumer palingsoep

---------------------------------------------

Tips:

friesecultuur.startpagina.nl


Mysteries in Groningen

Mysteries in Groningen
Mysteries in Friesland

Mysteries in Friesland