Veul heil en zegen in et ni'je jaor

Et oolde is weer veurbi'j en het ni'je het zien intrede daon.
Och, we weten allemaol wel, dat d'r in feite niks biezunders an de haand is. Die hiele kelinder is mar een uutviensel van knappe kerels en die hadden net zo goed bepaolen kund, dat et jaor leup van drie juli tot vier juli, of van de eerste feberwaori tot en mit de laeste jannewaori. We weten ok allemaol wel, dat alles hiel gewoon zien gang gaot, dat de klokke rustig wieder tikt, en dat d'r gien steern an de locht ok mar ien mement stillestaon blift. En toch doen we krek, al is d'r even rust. Even een ogenblik rust tussen al die drokte van elke dag.
En dan kieken we graeg even aachteromme, naor alles wat veurbi'j is. En we slaon de kraante d'r op nao, die mit overzichten en foto's alle biezunderheden uut et oflopen jaor nog weer es ophaeld. Mar toegelieke gaon onze gedaachten ok al weer naor de toekomst. Dit zuwwe doen, en dat. Dit moet veraanderd wodden en dat moet etzelfde blieven. En we hopen dat oonze plannen warkelikhied wodden meugen. En dat hopen we niet alliend veur oonszels mar ok veur aanderen.
Om dat an die aanderen dudelik te maeken, sturen we bargen ansichten en kaorties vot, waor de post him gien raod mit wet, mar die allemaol etzelde opschrift dregen: Gelukkig Nieuwjaar.
In oons eigen huusholing geven we mekaander de haand: Veul heil en zegen in et ni'je jaor heur! En we lopen even naor de buren: 'Veul heil en zegen in 't ni'je jaor heur!' En bi'j vrunden en kunde krek zo.
Misschien bin we ok wel liep west om et in de kraante zetten te laoten: 'J.A. Ongelok, g.n.' Dat bespeert een bulte wark en tegenwoordig mit die dure postzegels ok nog geld.
'Veul heil en zegen in et ni'je jaor!' Ik hebbe me vaeke ofvraogd waorom de meensken in de Stellingwarven dat zeggen. Want d'r is niet vule Stellingwarfs bi'j. Veul, heil en zegen bin gien Stellingwarver woorden en ze wodden dan ok et hiele jaor deur alliend mar op die eerste dag bruukt.
In elk geval ze bin now ienkeer inburgerd en we zullen mar niet perberen om ze weer overboord te wippen. Ik weet nog best, dat in oonze jongensjaoren et Ni'jjaor winnen in de mode was. Schoelekiender leupen huus-an-huus: 'Veul heil en zegen in et ni'je jaor, heur! Veul heil en zegen in et ni'je jaor! Veul heil …' En dan kregen ze een koekien of een appel, of een cent en ze trokken weer veerder naor et volgende huus.
Mar et weren niet alliend kiender. D'r weren ok groten bi'j. Steevaaste elk jaor kwammen dezelden an de deure. En niet alliend op ien jannewaori. Nee, dat kon ok wel de vuufde of de zeuvende wodden. Want ze zetten et hiele dörp of en dan was et mar krek aj' eerst of laest an de beurt weren. Ik daenke da'k zoe'n joongien was van een jaor of tiene, elf, die docht zo bi'j himzels: 'Jonges weej' wat, dat gao 'k ok es perberen!' En ikke d'r op uut. Ni'jjaorsmorgen. Ik begon mar een betien dicht in de buurt, bi'j de buren. 'Volluk', reup ik bi'j de deure. En kiek, dat vun ik zels aenlik al wat vremd, want aanders leup ik d'r altied mar mitien in. Buurvrouw kwam bi'j de deure. 'Ah! Jan jonge', zegt ze. 'Now ie bin toch niet bange veur oons? Kom d'r in jonge. Dan kriej' een glassien.' Afijn, ikke d'r in, en ik mos eerst een kertiertien praoten en doe kree'k een glassien en doe mos ik nog een kertiertien praoten en doe kree'k nog een glassien en die glassies smaekten me best, mar ik bedochte ondertussen da'k zo wel lange wark hadde, om et hiele dörp deur te kommen en dat et wel 29 feberwaori wodden moch om De Helling in Noordwoolde te haelen! Mar goed, ik bin niet gauw versleugen. Doe niet en now niet, en ik docht: Jan jonge, dat hej' verkeerd anpakt! Ie moe'n veerder van huus!
Dus ikke op 'e fiets en fiets veerder van huus. Aenlik roep ik an een deure: 'Volluk.' Now doe 'k et nog zeuven keer reupen hadde, komt d'r een vrouw bi'j de deure. 'Veul heil en zegen in 't ni'je jaor!' zeg ik.
'Ja, daor kuwwe niet an beginnen heur!' zegt ze. De buurkiender kun een glassien kriegen, mar jow ken ik hielemaol niet. En vot was ze weer.
Kiek, dat was now weer zoe'n raodselachtig ervering veur de kleine Jan Aarm Ongelok, huusnommer … 13!


Jan Aarm Ongelok ... huusnommer 13!
Jouk

home